Cartea aceasta a legii sa nu se departeze de gura ta; cugeta asupra ei zi si noapte, cautand sa faci tot ce este scris în ea, caci atunci vei izbandi în toate lucrarile tale si atunci vei lucra cu întelepciune.

Iosua 1:8
ITP Bucuresti

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru programul de studii de licenţă – specializarea: „Teologie penticostală pastorală”, în perioada 15-16 septembrie 2015 (13 locuri neocupate).

Concursul de admitere în programul de masterat, domeniul „Biblie și societate”, se va desfăşura în data de 12 septembrie 2015.

Candidații declarați admiși pe primele 5 locuri, atât în programul de licență, cât și în programul de masterat, vor fi scutiți de plata taxei de școlarizare.

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti aparţine Cultului Creştin Penticostal din România şi este o instituţie confesională de învăţământ superior acreditată.

Pentru mai multe informaţiile privitoare la concursul de admitere puteți contacta Secretariatul ITPB, B-dul Uverturii, nr. 210-220, sector 6, Bucureşti, prin tel: 021.434.16.23, e-mail: secretariat@itpbucuresti.ro, sau accesând site-ul ITPB (pentru informații despre admiterea la programul de licență, vezi aici, și pentru informații despre admiterea pentru programul de master, vezi aici),

Conturile Asociatiei Absolventilor ITP

SWIFT: BTRLRO22XXX
Cont EUR: RO82BTRLEURCRT0281778401
Cont RON: RO35BTRLRONCRT0281778401
Cont USD: RO86BTRLUSDCRT0281778401

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru programul de studii de licenţă – specializarea: „Teologie penticostală pastorală”, în perioadele 21-22 iulie și 15-16 septembrie 2015. Concursul de admitere în programul de masterat, domeniul „Biblie și societate”, se va desfăşura în data de 12 septembrie 2015.

Candidații declarați admiși pe primele 5 locuri, atât în programul de licență, cât și în programul de masterat, vor fi scutiți de plata taxei de școlarizare.

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti aparţine Cultului Creştin Penticostal din România şi este o instituţie confesională de învăţământ superior acreditată.

Pentru mai multe informaţiile privitoare la concursul de admitere puteți contacta Secretariatul ITPB, B-dul Uverturii, nr. 210-220, sector 6, Bucureşti, prin tel: 021.434.16.23, e-mail: secretariat@itpbucuresti.ro, sau accesând site-ul ITPB: http://www.itpbucuresti.ro.

Vă aşteptăm cu drag!

http://www.itpbucuresti.ro

itpb_foaie

ÎNSCRIERE LA FACULTATE

Pentru înscriere la concursul de admitere va rugăm sa urmaţi paşii de mai jos:

1) Formularele pentru recomandări trebuie descărcate, tiparite şi înmânate pastorului, membrului din comitet şi membrului bisericii, ale căror date vor fi completate în formularul, în format electronic, de la această rubrică.

2) Candidatul trebuie să completeze fiecare rubrică a formularului de mai jos, în format electronic, cel puţin în câmpurile obligatorii, şi să-l trimită spre destinaţie. (Atenţie! Formularul nu este trimis la destinaţie fără completarea câmpurilor obligatorii.)

2) De asemenea, candidatul trebuie să descarce următoarele documente: cererea de înscriere la admitere, fişa candidatului şi chestionarul pentru candidaţii la admitere. Acestea trebuie completate şi depuse la secretariatul I.T.P. în momentul înscrierii.

Mai multe detalii pe www.itpbucuresti.ro

Admitere ITP

ITP Bucuresti

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti aparţine Cultului Creştin Penticostal din România şi este o instituţie confesională de învăţământ superior acreditată prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I Anul 176 (XX) – Nr. 724, Vineri, 24 octombrie 2008.

Toate informaţiile privitoare la concursul de admitere vor putea fi obţinute de la Secretariatul ITPB, B-dul Uverturii 210-220, sector 6, Bucureşti, prin tel: 021.434.16.23, 031.402.29.17, fax: 021.434.75.15, e-mail: secretariat@itpbucuresti.ro, sau accesând pagina web a institutului: www.itpbucuresti.ro.

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti se face pe baza metodologiei ITPB privitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, studii universitare de licenţă, sesiunile iulie şi septembrie 2015.

Specializarea: Teologie penticostală pastorală

Cifra de şcolarizare: 50 de locuri pentru cursurile de zi (numai băieţi).
Durata studiilor universitare de licenţă: învăţământ cu frecvență (la zi), 4 ani.

Se acordă scutire de taxă de școlarizare pentru candidații clasați pe primele 5 locuri.

Perioada înscrierii:
15 iunie – 20 iulie 2015 (pentru sesiunea din iulie)
1-14 septembrie 2015 (pentru sesiunea din septembrie).
Înscrierea se face la secretariatul ITPB din B-dul. Uverturii, nr. 210-220, tel. 021/4341623, (luni-joi: 9,00-16,00; vinerea: 9,00-14,00).

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, pentru sesiunea din iulie, se face la secretariatul ITPB (vezi şi rubrica Înscriere la facultate de pe site-ul ITPB)

Condiţii pentru înscriere:
La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau ai unor şcoli echivalente cu liceul, cetăţeni ai României sau ai altor state, care şi-au echivalat diploma de absolvire a liceului la Ministerul Educaţiei Naționale.

Toţi candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Să facă dovada unui caracter creştin;
Să fie membri botezaţi ai unei biserici penticostale;
Să fi depus o anumită activitate în biserică;
Să aibă o înaltă ţinută morală şi un comportament exemplar;
Să manifeste interes şi pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu.

Scutirea de prezență se acordă candidaților care întrunesc oricare din condițiile următoare:
Să fie slujitori ordinaţi;
Să fie slujitori neordinaţi, dar implicaţi în slujire;
Să fie părinţi.

Acte necesare la înscriere (depuse într-un dosar plic):
a) Cererea-tip de înscriere, fişa de înscriere şi chestionarul candidatului, care se primesc de la secretariatul facultăţii, la înscriere (se pot descărca şi de pe site-ul ITPB);
b) Diploma de bacalaureat în original. Absolvenţii din promoţia 2014 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat.
c) Certificatul de naştere în copie legalizată;
d) Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru specializarea pentru care optează.
e) Mărturia personală (maximum 2 pag.) din care să rezulte clar modul în care s-au întors la Dumnezeu, precum şi motivarea chemării la slujba pentru care se vor pregăti.
f) 3 recomandări tip; Recomandările (şi toate celelalte formulare) pot fi descărcate şi de pe pagina web a ITPB: www.itpbucuresti.ro. Având în vedere caracterul confidenţial al acestor RECOMANDĂRI, solicitanţii vor comunica, în perioada care va fi anunţată, la secretariatul ITPB (tel. 021/434.16.23, 031/402.29.17 sau online), următoarele:
– numele şi adresa completă a pastorului bisericii din care provine;
– numele şi adresa unui membru din comitetul bisericii (să nu fie rudă cu candidatul) pe care îl recomandă pastorul;
– adresa unui membru din biserică pe care îl alege candidatul (să nu fie rudă cu el).
g) 3 fotografii tip buletin;
h) Chitanţa de plată (80 lei) a taxei de înscriere, eliberată la înscriere, de casiera Facultăţii;
i) Fotocopie a legitimaţiei de slujitor (pastor, prezbiter, diacon), unde e cazul;
j) Numai pentru absolvenţii unei alte facultăţi: diploma de licenţă în copie legalizată sau adeverinţă în original de la facultatea unde a obţinut licenţa în 2014;
k) Diploma de bacalaureat, în original;
l) Cererea pentru scutire sau reducere parţială a taxei de înscriere, la care se anexează actele doveditoare.

Recomandările pot fi descărcate de pe site-ul ITPB, completate începând cu 1 iunie 2015 şi trimise pe adresa ITPB (de cei care le completează), prin intermediul poştei, până pe data de 20 iulie 2015. În acest caz, candidaţii trebuie să completeze în mod obligatoriu formularul din cadrul rubricii Înscriere la facultate de pe site-ul ITPB.

Candidaţii care nu au acces la internet se pot adresa telefonic secretariatului ITPB, începând cu 1 iunie 2015, pentru a primi formularele-tip prin intermediul poştei şi pentru a comunica numele, calitatea, adresa şi telefonul persoanelor care vor completa recomandările.

Candidaţii (cetăţeni români) cu domiciliul în străinătate pot aduce în ziua înscrierii recomandările completate, în plic sigilat care va purta ştampila bisericii şi semnătura pastorului. Şi candidaţii din această categorie trebuie să completeze în mod obligatoriu formularul din cadrul rubricii Înscriere la facultate de pe site-ul ITPB.

Scutiri şi reduceri de taxe de admitere:
a) Sunt scutiţi de taxă de admitere: orfanii de ambii părinţi; persoanele care provin de la casele de copii sau plasament familial; copiii personalului didactic din învăţământul penticostal (inclusiv ai celor pensionaţi sau decedaţi).
b) Beneficiază de reducerea taxei de admitere cu 50% candidaţii ai căror părinţi sau susţinători legali realizează venituri lunare brute care nu depăşesc 80 lei / membru de familie aflat în întreţinere;
c) Beneficiază de reducere a taxei de admitere cu 75% candidaţii ai căror părinţi sau susţinători legali realizează venituri lunare brute sub 60 lei / membru de familie aflat în întreţinere.

Sigla AAITPB

 

Din inima pentru tine

 

Radio Levi

 

Conturile Asociatiei Absolventilor ITP

SWIFT: BTRLRO22XXX
Cont EUR: RO82BTRLEURCRT0281778401
Cont RON: RO35BTRLRONCRT0281778401
Cont USD: RO86BTRLUSDCRT0281778401